Skip to main content

Syarat Kemasukan

Web-Based Self Evaluation Tool (We-SET)

Ragu-ragu sama ada keputusan SPM memenuhi syarat kemasukan? Jimatkan masa dengan membuat semakan pantas menerusi Web-Based Self Evaluation Tool (We-SET).

Berikut adalah syarat-syarat kemasukan ke program-program diploma yang ditawarkan oleh Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).

Syarat Am Universiti

Syarat am UTHM adalah seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia

  DAN

 2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) Kepujian (Gred C) termasuk Bahasa Melayu / Bahasa Melayu Kertas Julai dan Lulus (Gred E) Sejarah.

Syarat Khas Universiti

Syarat khas UTHM mengikut program adalah seperti berikut:

Program Syarat-syarat
Diploma Kejuruteraan Awam Lepasan SPM perlu mendapat sekurang-kurangnya:
 1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Matematik dan SATU (1) dalam mana-mana mata pelajaran yang diambil di peringkat SPM, DAN;

 2. Lulus Atas (Gred D) dalam mata pelajaran Matematik Tambahan dan Fizik, DAN;

 3. Lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM;
ATAU

Lulus Pensijilan Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) A Tahap 4

DAN

Calon TIDAK mempunyai ketidakupayaan anggota yang menyukarkan kerja amali.
Diploma Kejuruteraan Mekanikal
Diploma Kejuruteraan Elektrik Lepasan SPM perlu mendapat sekurang-kurangnya:
 1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Matematik dan SATU (1) dalam mana-mana mata pelajaran yang diambil di peringkat SPM, DAN;

 2. Lulus Atas (Gred D) dalam mata pelajaran Matematik Tambahan dan Fizik, DAN;

 3. Lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM;
ATAU

Lulus Pensijilan APEL A Tahap 4

DAN

Calon TIDAK buta warna dan TIDAK mempunyai ketidakupayaan anggota yang menyukarkan kerja amali.
Diploma Sains Gunaan Lepasan SPM perlu mendapat sekurang-kurangnya:
 1. Lulus Atas (Gred D) dalam mata pelajaran Matematik Tambahan, Kimia dan Fizik, DAN;

 2. Kepujian (Gred C) dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran SPM, DAN;

 3. Lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM;
ATAU

Lulus Pensijilan APEL A Tahap 4

DAN

Calon TIDAK mempunyai ketidakupayaan anggota yang menyukarkan kerja amali.
Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia Lepasan SPM perlu mendapat sekurang-kurangnya:
 1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Matematik, Kimia dan SATU (1) dalam mana-mana mata pelajaran yang diambil di peringkat SPM, DAN;

 2. Lulus Atas (Gred D) dalam mata pelajaran Matematik Tambahan, DAN;

 3. Lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM;
ATAU

Lulus Pensijilan APEL A Tahap 4

DAN

Calon TIDAK mempunyai ketidakupayaan anggota yang menyukarkan kerja amali.
Diploma Teknologi Animasi Lepasan SPM perlu mendapat sekurang-kurangnya:
 1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Matematik, DAN;

 2. Lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM;
ATAU

Lulus Pensijilan APEL A Tahap 4

DAN

Calon TIDAK buta warna dan TIDAK mempunyai ketidakupayaan anggota yang menyukarkan kerja amali

DAN

Lulus temuduga ATAU penghantaran portfolio ATAU sebarang penilaian yang dijalankan oleh pihak universiti.
Diploma Teknologi Maklumat Lepasan SPM perlu mendapat sekurang-kurangnya:
 1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Matematik, DAN;

 2. Lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM;
ATAU

Lulus Pensijilan APEL A Tahap 4

DAN

Calon TIDAK mempunyai ketidakupayaan anggota yang menyukarkan kerja amali.

Ragu-ragu sama ada keputusan SPM memenuhi syarat kemasukan?